เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา
อุปกรณ์ทดสอบด้านคอนกรีต

บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด

สินค้าและบริการ

บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา
Aggregate, Cement, Concrete, Asphalt, Soil, Steel

สินค้าและบริการด้านอื่นๆ

สอบเทียบเครื่องมือ

 Verify & Calibration 

สอบถามผลิตภัณฑ์

  Product Support 

สอนใช้งานเครื่องมือ

 Onsite Training 

งานซ่อมเครื่องมือ

 Service Repairing 

ทำไมต้องใช้สินค้าของ บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด

เราขายเฉพาะสินค้าคุณภาพดีเท่านั้น สินค้ามีมาตรฐานและมีความแม่นยำอ้างอิงได้

♦ เราไม่ทิ้งลูกค้า ให้การดูแลด้านเทคนิคและหลังการขายเป็นสำคัญ

เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา เครื่องมือทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป และให้บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้

รับซ่อมเครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา

รับซ่อมเครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา เครื่องมือทดสอบวัสดุ เสียจากที่อื่น มีปัญหา เครื่องมือเสียใช้การไม่ได้ ยินดีให้คำปรึกษา

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา

ดูแลโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์นานกว่า 30 ปี พร้อมเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ Calibration เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในกรุงเทพมหานคร เราเป็นผู้จัดจำหน่ายนำเข้า-ส่งออก และรับซ่อม เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา Civil Engineering Equipment, เครื่องมือทดสอบวัสดุ Materials Testing Equipment โดยเราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบในต่างประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป เอเชีย นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก ที่ใช้ในประเทศไทย โดยแบ่งหมวดหมู่หลักดังนี้ วัสดุ Aggregate, ซีเมนต์ Cement, คอนกรีต Concrete, แอสฟัลต์ Asphalt, ดิน Soil, เหล็ก Steel และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแล๊บ Laboratory ด้วยจุดแข็งทางด้านเครื่องมือและบริการหลังการขาย After Sale Service โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์นานกว่า 30 ปี พร้อมเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ Calibrationเป็นไปตามมาตรฐาน ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นได้ ทั้งนี้เรายังได้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว เขมร เป็นต้น

เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา - เทคอีควิปเมนท์