เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา - เทคอีควิปเมนท์

แคตตาล็อกออนไลน์

Marshall Test

ตราสินค้า :  Tec Equipment
คำค้นสินค้า :  Marshall Test
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ชุดเครื่องมือทดสอบแอสฟัลต์ โดยวิธี Marshall

วิธีมาร์แชลล์เป็นวิธีทดสอบกับวัสดุผิวทางแอสฟัสต์ผสมร้อน (Hot mix asphalt paving)

มาตรฐาน ASTM D1559

T-2000 Marshall Compression Machine
T-2010 Stability Mold (Breaking head)
T-2100 Compaction Pedestal
T-2110 Hammer Guide
T-2200 Stability Compaction Hammer
T-2250 Stability Compaction Mold
T-2300 Mold Holder
T-2350 Sample Ejector
T-2020 Piston 4”
T-16002 Proving ring 2,000 lbs.
T-16006 Proving ring 6,000 lbs.
T-16010 Proving ring 10,000 lbs


ติดต่อ : 0-2711-5025, 0-2392-5272, 0-2711-5343


ตราสินค้า