เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา - เทคอีควิปเมนท์

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เครืองมือทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์

    เครืองมือทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ Vicat apparatus (Time of Setting) การทดสอบหาระยะการเซ็ตตัวของปูนซีเมนต์ (ปูนสำเร็จรูป) Time of Setting โดยใช้เข็มแบบไวแคต H-3050 Vicat Consistency Apparatus ตามมาตรฐาน : ASTMC187, ASTMC191, ASTMC308, ASTMC359, ASTMC451, ASTMC472, AASHTOT129,   AASHTOT131, AASHTOT186 แก่นทำด้วยสแตนเลสสตีล เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. น้ำหนักรวมของเข็มและเมื่อประกอบเข้าจะประมาณ 300 กรัม อุปกรณ์มาพร้อมกับเฟรม, สเกล 0-50มม., Plunger, เข็ม 1 มม, กระจก และแบบโมล H-3085 Vicat Apparatus, Set Time & Consistency รองรับมาตรฐาน : ASTMC807 ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5มม (Plunger for consistency determinations) และ 2 มม. (Time of determination) น้ำหนักแกนรวมเข็ม 17.5 มม., 400 กรัม น้ำหนักแกนรวมเข็ม 2 มม., 300 กรัม อุปกรณ์มาพร้อมกับเฟรม, สเกล 0-50มม., Plunger, เข็ม และแบบโมล (76mm IDx40mm) E044N Vicatronic Automatic ตามมาตรฐาน : EN 13279-2 (GYPSUM) ,EN 480-2 ASTM C187, ASTM C191, DIN 1168, NF P15-431, AASHTO T131, EN 196-3 ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบ Automatic สามารถต้องค่าตามมาตรฐานที่ต้องการทดสอบได้. สามารถพิมพ์ผลการทดสอบออกมาได้ TESTING Automatic, Vicat needle apparatus, 1 measuring point ตามมาตรฐาน : EN 196-3 สุดยอดระบบ Automatic Vicat การทดสอบความสามารถทั้งในน้ำ มีอ่างควบคุมอุณหภูมิในตัว สามารถควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน ทั้งความร้อนหรือเย็นได้อย่างคงที่ บันทึกค่าอัตโนมัติทั้ง Initial set time และ Final set time น้ำหนักตัว Plunger รวมเข็มประมาณ 300 กรัม +/-1กรัม มีระบบหลังจากการทดสอบเครื่องจะทำความสะอาดเข็มอัตโนมัติ อุปกรณ์มาพร้อมกับตัวเครื่อง, โปรแกรมมาตรฐานและบันทึก, โมล Ø 70/80x40 มม., กระจก Ø120มม, แปรงทำความสะอาดเข็มอัตโนมัติ, เข็ม Initial -set needles Ø 1.13มม. (ไม่รวมคอมพิวเตอร์) ติดต่อ : 0-2711-5025, 0-2392-5272, 0-2711-5343  

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า