เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา - เทคอีควิปเมนท์

แคตตาล็อกออนไลน์

  • Marshall Test

    ชุดเครื่องมือทดสอบแอสฟัลต์ โดยวิธี Marshall วิธีมาร์แชลล์เป็นวิธีทดสอบกับวัสดุผิวทางแอสฟัสต์ผสมร้อน (Hot mix asphalt paving) มาตรฐาน ASTM D1559 T-2000 Marshall Compression Machine T-2010 Stability Mold (Breaking head) T-2100 Compaction Pedestal T-2110 Hammer Guide T-2200 Stability Compaction Hammer T-2250 Stability Compaction Mold T-2300 Mold Holder T-2350 Sample Ejector T-2020 Piston 4” T-16002 Proving ring 2,000 lbs. T-16006 Proving ring 6,000 lbs. T-16010 Proving ring 10,000 lbs ติดต่อ : 0-2711-5025, 0-2392-5272, 0-2711-5343

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า