เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรมโยธา - เทคอีควิปเมนท์

แคตตาล็อกออนไลน์

การทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์

ตราสินค้า :  Tec Equipment
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

การทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์ California Bearing Ratio (CBR)

ชุดเครื่องการทดสอบเพื่อหากำลังรับน้ำหนักของดิน
มาตรฐาน ASTM D1883, AASHTO T193

T-7000 Loading Press
T-7100 CBR Mold
T-7200 Circular Surcharge Weigh
T-7300 Slot Surcharge Weight
T-7400 Modified Compaction Hammer
T-7450 Standard Compaction Hammer
T-7500 Spacer Dish
T-7600 Tripod
T-7700 Swell Plate
T-7800 Straight Edge
T-2020 Piston 4” High x 2”dia.surface
T-20002 Scoop Medium size
T-22100 Graduated Cylinder, Plastic 1000ml.
T-22424 Square Pan 24”x24”x3”
T-16002 Proving ring 2,000 lbs. (เลือกขนาด)
T-16006 Proving ring 6,000 lbs. (เลือกขนาด)
T-16010 Proving ring 10,000 lbs. (เลือกขนาด)
Filter paper


ติดต่อ : 0-2711-5025, 0-2392-5272, 0-2711-5343


ตราสินค้า